Uusi energia

Yleiskatsaus

Laturi (kasa): koska laturissa on monia tasasuuntaajan linkkejä, eli laturissa käytetään paljon kolmivaiheisia tasasuuntaajalaitteita, mikä on eräänlainen suuritehoinen elektroninen epälineaarinen kuorma verkko, joka tuottaa paljon harmonisia. Yliaaltojen olemassaolo johtaa vakavaan jännitteen ja virran aaltomuotojen vääristymiseen latausaseman sähköjärjestelmässä, mikä heikentää huomattavasti virransyötön laatua.  

Aktiivisen suodatuksen (HYAPF) käytön jälkeen voidaan varmistaa, että jakelujärjestelmän harmoninen virta pienenee merkittävästi, mutta voi myös parantaa tehokerrointa paikan päällä. Riittävän kapasiteetin ehdoilla THDi -arvo pienenee 23 prosentista noin 5 prosenttiin, ja sillä voi olla myös SVG -toiminto samanaikaisesti. Induktiivista loistehoa tai kapasitiivista loistehoa voidaan kompensoida riippumatta, ja suodatuksen jälkeen virran laatu on parantunut merkittävästi.

Kaavion piirustusviite

1591170290342842

Asiakkaan tapaus

1598581441253336